Comunicări

Conform invitaţiei făcute de către conducerea Companiei C.N.C.F. ''CFR''-S.A. federaţiilor reprezentative, în data de 05.05.2020, ora 11.00, vor începe negocierile Contractului Colectiv de Muncă pe anii 2020-2021, negocieri deja întârziate datorită situaţiei impuse de decretarea stării de urgenţă.

Şedinţa de mâine v-a avea loc într-un cadru restrâns, din partea Alianţei Federaţiilor Tehnice Feroviare urmând să participe domnul Preşedinte Iulică Măntescu.

În ataşament este invitaţia de începere a negocierii şi modelul de mandat prin care fiecare sindicat membru F.N.S.I.F. va mandata A.F.T.F. să negocieze CCM 2020-2021.

Cu stimă, 

Preşedinte Burtan Iulian