Comunicări
  Conducerea F.N.S.I.F. a luat act de solicitarea de afiliere a organizației sindicale Sindicatul Mișcarea Feroviară - S.M.F.
  Salutăm această hotărâre a S.M.F. și sperăm ca împreună cu liderii și membrii de sindicat de la celelalte organizații sindicale din F.N.S.I.F. să găsim cele mai bune soluții și moduri de acțiune în interesul și pentru drepturile ceferiștilor - membrii de sindicat.
  Președinte 
Burtan Iulian - IDM st. Roșiori Nord.