Comunicări
Articole scrise de conducerea FNSIF pentru informarea membrilor de sindicate afiliate federației

         Astăzi a avut loc o nouă intâlnire de negociere CCM la CNCF CFR-SA , de fapt prima întâlnire după aprobarea bugetului companiei. Veşti bune nu prea, administraţia a prezentat propunerea dumnealor, concret avem o sumă de bani care trebuie împarţită. Această sumă dacă este pusă pe anexa 1 rezultă o creştere salarială de 10% , orce altă modificare pe CCM care necesită bani inseamnă o scădere a procentului de creştere salarială. Alte propuneri ale administraţiei sunt strict pe articole şi încearcă să reducă anumite drepturi pe care le mai avem sau se pot castiga în instantă. Exemplu : desfiintarea orelor festive peste normă acestea urmând a fi considerate ore suplimentare ce trebuiesc compensate in următoarele 60 de zile sau plătite cu spor de 95% în urmatoarele 30 de zile ; eliminarea serviciului de mişcare suspendat aceste ore urmând a fi considerate ore efectiv lucrate sau găsirea unor măsuri prin care IDM v-a fi inlocuit pe timpul respectiv ; la funcţia IDM acordarea sporului de ore periculoase numai pentru funcţia IDM exterior ; acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare (nocive) conform unei "liste a locurilor de muncă" şi activitaţilor prevăzute în fisele de post în urma unor determinări efectuate de administraţie. Deja la nivelul regionalelor au început efectuarea determinărilor , exemplul elocvent pentru noi fiind Regionala Galaţi unde determinările au fost efectuate pe fugă, într-o după-amiază , în 8 puncte de lucru alese de Domnul Director Regional, în prezenţa dumnealui însă fară prezenţa reprezentantului sindical.

         În ataşament avem procesul verbal al şedinţei de astăzi , cu oferta administraţiei care consider că nu acoperă nici măcar inflaţia celor 12 luni ale actualului CCM şi propunerile AFTF pentru viitorul CCM.

         Următoarea şedinţă v-a fi mâine 05.06.2019 cănd federaţiile îşi vor spune punctul de vedere pe propunerea administraţiei .

Scurtă prezentare

pentru membrii de sindicat ai organizatiilor sindicale afiliate la FNSIF

despre negocierile CCM la nivel de unitate CNCF “CFR” SA

În data de 22.04.2019 conducerea companiei invită: Federația Natională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane – FNMCV; Federația Naționala “Drum de Fier” –FDF si Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare –AFTF , cele trei organizatii sindicale reprezentative conform Legii 62/2011, în data de 07.05.2019 la prima sedintă desfasurată la sediul companiei în vederea începerii negocierii CCM 2019-2020.

Pâna în prezent au avut loc trei sedinte de negocieri : în data de 07.05.2019; 14.05.2019 si 28.05.2019, urmatoarea sedintă fiind stabilită pentru data de 04.06.2019.

  Conducerea F.N.S.I.F. a luat act de solicitarea de afiliere a organizației sindicale Sindicatul Mișcarea Feroviară - S.M.F.
  Salutăm această hotărâre a S.M.F. și sperăm ca împreună cu liderii și membrii de sindicat de la celelalte organizații sindicale din F.N.S.I.F. să găsim cele mai bune soluții și moduri de acțiune în interesul și pentru drepturile ceferiștilor - membrii de sindicat.
  Președinte 
Burtan Iulian - IDM st. Roșiori Nord.

    În data de 04.06.2018 a avut loc o nouă rundă din procesul de negociere al unui nou C.C.M. la CN CF CFR SA. Deși au rămas destule probleme și articole în divergență, cei prezenți au fost destul de relaxați, nu și-au făcut nici un fel de griji, având în vedere că actualul C.C.M. este ca și expirat...

   Partea administrativă a venit cu aceeași atitudine, de superioritate și aroganță, cum este obișnuită de ani buni, iar organizațiile sindicale, spre deosebire de alți ani, au făcut front comun și nu au acceptat nici un fel de compromis! De necrezut parcă, nu au acceptat nici o golănie din partea jolly-jokerului de serviciu, vom vedea mâine ce se va întâmpla! 

   Credem că este important de făcut două precizări, referitoare la întâlnirea de astăzi - 04.06.2018:

   a) - a fost notificată conducerea CN CF CFR SA, respectiv directorul general - Ion Gavrilă, de faptul că, în data de 31 mai curent, Curtea de Apel Iași, printr-o hotărâre definitivă, a stabilit că orele de suspendare a activității de mișcare sunt ore suplimentare - ca urmare, urmează calculul sumelor cuvenite pentru fiecare salariat în parte, cuprins în acțiunea judiciară respectivă;

   b) - au fost notificate părțile negociatoare de C.C.M. cu privire la această situație, respectiv încălcare de legislație la încheierea C.C.M. din ultimii 10 ani și somate să se conformeze efectelor acestei sentințe, în eventualitatea finalizării negocierilor printr-un nou C.C.M.

    În atașamentul acestor rânduri puteți consulta, în ordine, următoarele documente: a) - procesul verbal al ședinței de astăzi; b) - actul prin care a fost notificată conducerea CN CF CFR SA / Regionala CF Iași și actul prin care au fost notificate echipele de negociere (administrație și sindicale) de la CN CF CFR SA cu privire la hotărârea definitivă a Curții de Apel Iași, în ceea ce privește încadrarea orelor de suspendare  ca ore suplimentare; c) hotărârea definitivă a Curții de Apel Iași nr. 380/2018, conform datelor de pe site-ul instituției.

 

   În data de 29.05.2018 a avut loc o nouă rundă de negocieri în vederea încheierii unui nou C.C.M. între administrația CN CF CFR SA și cele trei organizații sindicale - DF, MC și AFTF... Din păcate, nu s-a discutat prea mult pe subiectele de interes ale personalului de exploatare, centrul de interes al discuțiilor fiind noul parc auto, pus la dispoziția experților sindicali, pentru a se deplasa în întreaga țară, în interesul membrilor... Astfel, cu câteva zile înainte de expirarea actualului C.C.M., NICI ADMINISTRAȚIA, NICI CELE TREI ECHIPE NEGOCIATOARE, nu  par să aibă aceeași agendă de revendicări, ca restul salariaților feroviari... Pentru o lămurire deplină, în atașamentul acestor rânduri poate fi consultat procesul verbal de ședință, următoarea întâlnire fiind stabilită pentru 4 iunie...

 

   În data de 22.05.2018 a avut loc o nouă întâlnire între administrația CN CF CFR SA și organizațiile sindicale reprezentative - DF, MD și AFTF - în procesul de negociere a unui nou C.C.M. După ce administrația a arătat cele două teme de discuție ale zilei, respectiv modificările pe articole pentru noul C.C.M. și grila de salarizare nouă, s-a stabilit ca următoarea întâlnire să aibă loc în data de 29 mai. În atașamentul acestor rânduri pot fi consultate: procesul verbal de ședință, grila nouă propusă și lista cu modificările ce se doresc la articolele din C.C.M.

   În data de 16.05.2018 a avut o nouă întâlnire între administrația CN CF CFR SA și organizațiile sindicale reprezentative - DF, MC și AFTF - în vederea încheierii unui nou C.C.M. După ce au căzut de acord asupra faptului că părțile - administrație și organizații sindicale, sunt abilitate legal să negocieze și să încheie un nou CCM, s-a stabilit, conform prevederilor legale, un Regulament de negociere, conform căruia, norma de reprezentare este de 1 la 1000, cu rotunjire în plus, iar ca urmare a acestui fapt, DF și MC vor avea fiecare câte 9 persoane, iar AFTF 6 persoane în echipa de negociere.  Deși  s-a hotărât, de comun acord, că părțile sunt dispuse să poarte negocieri timp de cinci zile pe săptămână, următoarea întâlnire a fost stabilită pentru data de 22 mai 2018!

   În atașamentul acestor rânduri poate fi consultat procesul verbal de ședință...

       În perioada 26-27 aprilie 2018, la Timișoara, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Național - C.N. al Federației Naționale Sindicale din Infrastructura Feroviară - F.N.S.I.F. cu următoarea ordine de zi :

      1.Propuneri, dezbateri și adoptare modificări/completări la statutul F.N.S.I.F.;

      2.Desfășurarea de alegeri uninominale ale organelor de conducere – Biroul Permanent – pentru următorul mandat de trei ani, dezbatere și adoptare regulament de alegeri, depunere candidaturi, desfășurare votare și validarea voturilor pentru funcțiile de conducere uninominal alese;

      3.Dezbaterea și analiza situațiilor socio-profesionale și aplicare a CCM în vigoare (2017 – 2018);

      4.Mandat negociere, cu obiective minimale, pentru reprezentantul F.N.S.I.F. în cadrul comisiei de negociere a A.F.T.F. (la care F.N.S.I.F. este afiliată) pentru noul CCM;

      5.Diverse - probleme organizatorice, activitate sindicală pentru perioada următoare.

                                                                                      ***

       1.Modificările la statut au fost necesare având în vedere situația structurii pe ramurile profesionale și a numărului de membri de sindicat din cadrul organizațiilor sindicale afiliate la FNSIF, astfel că s-a adoptat cu majoritate simplă faptul că, în ceea ce privește candidatura pentru funcțiile de vicepreședinți – nu va mai fi obligatorie condiția desfășurării activității la o anumită ramură profesională, iar în ceea ce privește candidatura la oricare din funcțiile de conducere uninominal alese (din Biroul Permanent – BP) - dreptul de a candida pentru oricare din membrii/reprezentanții din Consiliul Național ai organizațiilor sindicale afiliate F.N.S.I.F, prezenți la ședința ordinară a Consiliului Național în care se desfășoară alegerile.

         2.Au fost aleși membrii în Biroul Permanent – funcții de conducere uninominal alese – pentru următorul mandat de 3 (trei) ani – după cum urmează:

        - Președinte - Burtan Iulian Marius, IDM dispozitor, stația Roșiori Nord;

        - Prim-vicepreședinte - Dobrin Vasile – operator 1, RRC Timișoara;

        - Secretar General - Ionișor Cristian, operator 1, RRC Craiova;

        - Vicepreședinte - Furică Iustinian, operator 2 , RRC Iași;

        - Vicepreședinte - Petroiu Mihai, operator șef tură, RC Adjud;

        - Vicepreședinte - Ștefanică Gheorghe – operator 2, RRC Craiova;

        - Vicepreședinte (financiar) - Zaharia Petre, tehnician, stația Timișoara Nord.

       3.S-a analizat situația aplicării CCM – concluzii:

        a) - inechități între salariați în urma aplicării noului sistem de salarizare de la intrarea în vigoare a actualului CCM, valabil 2017-2018;

        b) - aplicare neunitară a prevederilor CCM și acordarea diferențiată (de la o sucursală la alta) a drepturilor cuvenite: sporuri, indemnizații concediu de odihnă, alocație de hrană (tichete), etc;

        c) – inechități apărute la acordarea de clase de salarizare în așa-zisa negociere individuală (atât la intrarea în vigoare a CCM, cât și în ianuarie 2018), diferențiat de la o sucursală la alta și diferențiat între ramuri profesionale, netransparent și fără principii clare și coerente, etc;

           Concluziile desprinse vor fi avute în vedere în perioada următoare, când se vor desfășura negocierile pentru noul CCM.

     4.Mandatul pentru negocierea noului CCM la nivel de unitate CNCF CFR SA al reprezentantului F.N.S.I.F. – Burtan Iulian Marius – cuprinde 5 obiective, după cum urmează:

  1. Reintroducerea coeficienților de ierarhizare - negocierea coeficienti de ierarhizare și aplicarea lor conform unei formule de calcul , pentru obținerea unui sistem de salarizare echitabil pentru fiecare angajat/funcție/meserie din cadrul CNCF CFR SA, care să țină seama de principiile de bază ale salarizarii: pregătire profesională, competențe, responsabilități, experiență și volum de muncă, asigurarea dreptului la negociere individuală, precum și de creșterea constantă a salariului de bază minim brut pe țară și de efectele IPC – rata inflației anuale - având ca finalitate o creștere a venitului salarial al angajaților între 15 și 20% (luând în considerare și modificările la Anexa 2).
  2. Analizarea Anexei 2 privind numărul claselor de salarizare pentru fiecare funcție/meserie și reașezarea acesteia, pe o ierarhie salarială care să țină seama de: principiile de bază ale salarizării, organizarea și complexitatea sarcinilor, participarea la activitatea specifică raportată la volumul de muncă, ierarhia profesională execuție/decizie, implicațiile și răspunderile aferente funcțiilor și meseriilor din Anexa 2, etc.
  3. Completarea Contractelor Individuale de Muncă – C.I.M. cu toate elementele constitutive ale venitului salarial, în conformitate cu prevederile legale; completarea prevederilor CIM cu privire la tot ce înseamnă contra-prestație a muncii ce se transformă în sume de bani - drept salarial al angajatului, pe durata contractului individual de muncă și acordarea acestor drepturi în mod unitar pentru toți angajații CFR SA, cu aceeași meserie/funcție/loc de muncă/post de lucru, conform prevederilor legale (Codul Muncii și CCM).
  4. Acordarea tichetelor de masă pentru timpul efectiv lucrat , în cazul orelor suplimentare efectuate de angajați atunci când sunt compensate cu timp liber plătit, în special de către personalul turant și creșterea valorii alocației de hrană – tichet de masă – la valoarea de 15 lei / tichet, conform prevederilor legale.
  5. Acordarea de salarii compensatorii în caz de concedieri colective în funcție de vechimea în muncă și corelat cu nivelul salarizării la momentul concedierii – angajații CFR SA au meserii și pregătire pentru activități specifice sistemului feroviar ce sunt restrictive pe piața muncii, la reîncadrarea în muncă în alte domenii de activitate, în caz de disponibilizari; pentru o protecție socială reală în vederea asigurării intervalului de timp pentru o eventuală reconversie profesională, este imperios necesar asigurarea unui venit decent.

           Mandatul integral, cu motivări, propuneri și argumente pentru fiecare din cele 5 obiective, va fi publicat pe site-ul F.N.S.I.F. imediat ce va depus și înregistrat în comisia de negociere a A.F.T.F.

             5.Activitatea sindicală pentru perioada următoare va avea ca principale obiective și coordonate: negocierea CCM, adoptarea statutului personalului feroviar și continuarea acțiunilor de recunoaștere și acordare a drepturilor angajatilor, membrii de sindicat F.N.S.I.F. - fiind deschiși oricăror forme de dialog și acțiune cu alte organizații sindicale care au aceleași obiective și coordonate.