Comunicări

Scurtă prezentare

pentru membrii de sindicat ai organizatiilor sindicale afiliate la FNSIF

despre negocierile CCM la nivel de unitate CNCF “CFR” SA

În data de 22.04.2019 conducerea companiei invită: Federația Natională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane – FNMCV; Federația Naționala “Drum de Fier” –FDF si Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare –AFTF , cele trei organizatii sindicale reprezentative conform Legii 62/2011, în data de 07.05.2019 la prima sedintă desfasurată la sediul companiei în vederea începerii negocierii CCM 2019-2020.

Pâna în prezent au avut loc trei sedinte de negocieri : în data de 07.05.2019; 14.05.2019 si 28.05.2019, urmatoarea sedintă fiind stabilită pentru data de 04.06.2019.

Dacă primele două sedințe au avut ca temă adoptare regulament de negociere si respectiv diverse informări solicitate conducerii companiei de către organizatiile sindicale, în sedinta din 28.05.2019 s-au facut primele propuneri de completări/modificări la CCM de către reprezentantii organizatiei sindicale FNMCV, urmând ca până la următoarea sedință să fie prezentate si propunerile celorlalte două organizatii sindicale : FDF si AFTF.

La această ședintă, conducerea companiei a comunicat faptul că bugetul pentru anul 2019 nu este încă aprobat si discuțiile nu pot fi continuate decât după aprobarea bugetului, promitând însă că va transmite reprezentantilor sindicali în urmatoarele zile si un proiect cu propuneri din partea administratiei.

Până la momentul scrierii acestor rânduri nu avem cunoștință că promisiunea conducerii companiei în legatura cu propunerile adiministratiei ar fi fost onorată, cu toate că din informarea Guvernului cu privire la “HOTĂRÂRI GUVERN în ședința din 30 mai 2019”

s-a luat o “HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.”

După cum se cunoaște, Federația Națională Sindicală din Infrastructura Feroviară –FNSIF face parte din AFTF si participă la aceste negocieri cu un singur reprezentant pentru cei 1775 membrii de sindicat FNSIF- angajati în cadrul CNCF “CFR” SA, în persoana domnului Burtan Iulian – IDM st.Rosiori Nord – presedintele FNSIF, așa cum s-a aprobat de către Biroul Permanent – BP al AFTF în ședinta din 07.05.2019.

Cu toate că propunerea din partea FNSIF a fost pentru doi reprezentanti în comisia de negociere din partea AFTF: Burtan Iulian si Chitu Gheorghe, având în vedere numărul de membrii de sindicat FNSIF salariati ai CFR SA si norma de reprezentare stabilită conform regulamentului de negocieri de la CFR SA, Biroul Permanent – BP al AFTF, întrunit în sedința din 07.05.2019, a aprobat prin vot secret cu majoritate (doar 6 voturi impotriva din 30 de voturi exprimate) nominalizarea/participarea numai a unui singur reprezentant din partea FNSIF în comisia de negociere AFTF.

În conformitate cu hotărârea Comitetului Director – CD al FNSIF întrunit în 09.05.2019, s-a adresat conducerii AFTF o contestatie din partea FNSIF cu privire la decizia BP al AFTF de a nominaliza numai un singur reprezentant din partea FNSIF în cadrul comisiei AFTF de negociere CCM .

Pentru a răspunde acestei contestatii prin care se invoca ignorarea prevederilor cu privire la numărul de membrii de sindicat FNSIF salariati ai CFR SA si norma de reprezentare stabilită conform regulamentului de negocieri de la CFR SA, s-a decis convocarea BP al AFTF în sedinta din 28.05.2019, unde s-a reconfirmat decizia anterioară BP al AFTF din 07.05.2019.

Precizam ca membrii de sindicat reprezentati prin AFTF la negocierea CCM 2019-2020 de catre cei 6 membrii din Comisia de negocieri însumează la nivel de angajator CNCF “CFR” SA un numar total de 5706 angajati, dupa cum urmeaza: 3475 membrii ELCATEL = 3 reprezentanti; 1775 membrii FNSIF = 1 reprezentant si 456 membrii FAF+FSTFR+FML = 2 reprezentanti.

Indiferent de motivele, argumentate obiectiv sau subiectiv, care au condus la luarea acestor decizii de către conducerea AFTF, respectiv membrii Biroului Permanent –BP al A.F.T.F., având în vedere asumarea de către FNSIF la momentul aderării la AFTF a prevederilor – din STATUT sau/si ROF – care reglementează activitatea AFTF, nu ne rămâne decât să acceptăm decizia BP al AFTF, chiar dacă o considerăm în continuare injustă.

Consemnăm ca fiind încheiat acest “capitol”, întrucât este imperativ să fim conștienți că regulile asumate liber consimnțit trebuiesc respectate, chiar dacă în numele democratiei reprezentative si cu instrumentele acesteia, regulile pot fi folosite împotriva principiului/spiritului cu adevărat democratic.

Cu cât vom fi mai multi cei care vom milita în continuare, chiar dacă acum suntem în minoritate, pentru o democratie reprezentativă bazată pe principii democratice adevărate, cu atăt mai mult vom avea sanse de a reusi să stopam folosirea ilicită a instrumentelor democratiei.

În conformitate cu cele dezbătute si adoptate atât la Consiliul National – CN din februarie 2019, cât și la Comitetul Director – CD al FNSIF, s-au stabilit obiectivele ce vor fi avute în vedere în cadrul negocierilor CCM, s-au făcut propuneri și s-au depus înscrisuri în acest sens.

Atașat, sunt prezentate obiectivele FNSIF (act P/215/10.05.2019) si Anexa cu propunerile concrete din partea FNSIF de modificare/completare la CCM, precum si Anexa cu propunerile AFTF (care include si propunerile FNSIF), ce vor fi aduse la cunostinta administratiei în sedinta de negociere din 04.06.2019.

De asemeni atașăm si Procesele Verbale de la sedintele de negociere a CCM.

Întrucât în această perioadă, pe anumite regionale se manifestă de către conducerea sucursalelor intentia de a emite reglementări sau de a lua decizii care să conducă către diminuarea sau anularea unor drepturi salariale – exemplu sporul de nocive – prin diverse metode, solicităm membrilor și liderilor de sindicat din FNSIF să fie foarte atenti la ceea ce se transmite de către administratie spre luare la cunostintă si semnătura (fie ca este vorba de Acte aditionale la CIM sau alte “tabele cu dispozitii”).

Atașat Dispozitia Directorului SRCF Galati din 03.05.2019 si actul FNSIF către conducerea SRCF Galati.

Presedinte FNSIF

CELE PREZENTATE (inclusiv inscrisurile din atasament) SUNT NUMAI ÎN SCOPUL INFORMARII MEMBRILOR DE SINDICAT FNSIF– ANGAJATI CNCF “CFR” SA !